Aufruf – Litauisch

Žmogžudystė – vienintelis nusikaltimas, kuriam nėra galiojimo termino.

1987 rugpjūčio 17d, po 46 metų kalinimo labai keistomis aplinkybėmis užgeso paskutinio keturių jėgų Berlyno-Spandau kalėjime dienas leidusio sulaikytojo gyvybė.

Tą pačią dieną popiet pasirodė pranešimas apie 93 metų Rudolfo Hess’o savižudybę. Po kelių dienų kalėjimo valdytojai paskelbė keturias skirtingas įvykių versijas.

Tos versijos buvo tokios, kad kiekviena kėlė vis daugiau įtarimų dėl to, ar tai iš tiesų buvo savižudybė. Tuo pat metu mirusiojo šeima, palaikoma didelės dalies visuomenės, bandė išsiaiškinti tiesą apie senojo Spandau kalinio baigtį. Tai, ką jie atrado ir suprato, niekaip nesutapo su savižudybės versija. Iki šių dienų niekas tiksliai nežino apie tikrąjį Rudolfo Hess’o likimą. Viena iš to priežasčių – britų paskirtas tyrimo bylų saugojimo terminas.

Be šių dokumentų neįmanoma patikrinti, ar yra savižudybę patvirtinančių įrodymų, ar tai tiesiog nuslėptas nusikaltimas. Šiemet sukanka 30 metų nuo Spandau kalinio mirties, o kartu ateina ir bylų saugojimo laikotarpio pabaiga. Pagaliau atrodo, kad bus įmanoma išspręsti šį galvosūkį atsiribojant nuo propagandos ir įvairių įstatyminių pagalių ratuose.

Federacinė Respublika į Rudolfo Hess’o likimą iki šiol žiūrėjo pro pirštus. Praėjus 30 metų po jo mirties, 72 metams nuo II-ojo Pasaulinio karo pabaigos, 76 metams nuo jo skrydžio į Angliją, vis dar atrodo, kad Anglija mieliau šią bylą ir toliau laikytų po paslapties šydu. Tikrai keistas šalies, kurioje turėtų klestėti lygios teisės, elgesys.

Nepriklausomai nuo to, ką žmogus padarė ar kokią įtaką turėjo istorijai, juk egzistuoja konstitucinė pareiga išsiaiškinti, ar jo gyvybė užgeso nuo savižudybės, ar vis dėlto tai buvo žmogžudystė. Faktų slėpimas niekaip nesuderinamas su konstitucine valstybe.

Taigi 2017-ųjų metų rugpjūčio 19d. norime viešai pareikalauti išslaptinti bylas ir gauti įtikinamų Rudolfo Hess’o mirties aplinkybių Berlyno-Spandau kalėjime dokumentus.

30 metų propagandos ir spėliojimų jau tikrai užteks!

Šis tinklalapis skirtas informacijai apie vyksiančią demostraciją su šūkiu “Žmogžudystė neturi galiojimo datos! Parodykite bylas dėl teisingumo, o ne dėl keršto!“