Aufruf – Schwedisch

Mord är det enda brott som inte preskriberas!

Den 17. augusti 1987 omkom den sista fången i de allierades fängelse i Spandau under mystiska omständigheter.

Direkt spreds nyheten att Rudolf Hess på tidig eftermiddag, vid 93 års ålder, begått självmord i fängelset. Inom några dagar uppfann de allierade fängelsedirektörerna fyra olika versioner om hur det påstodda självmordet skulle ägt rum.

Varje version ökade tvivelaktigheterna för självmordstesen. Parallelt försökte Hess-familjen, med hjälp av ett brett offentligt stöd, att finna den gamle mannens sanna dödsorsak. Resultaten av deras undersökningar pekade alltid emot den påstådda självmordstesen. Än idag är omständigheterna kring Rudolf Hess död inte uppklarade. En anledning till detta var spärrtiden som engelsmännen satt på Hessakterna. Utan dessa skriftliga handlingar har det varit omöjligt att finna klara belägg för självmordstesens riktighet, eller om det handlar om att ett brott skall döljas.

I år är det 30 år sedan den sista fången i fängelset som var avsett för 1000 fångar omkom. Därmed rinner även spärrtiden för dokumenten som behandlar hans dödsfall ut. Äntligen verkar det finnas en möjlighet att lösa hans fall, med lagliga medel och utan möjliga propagandalögner.

Förbundsrepubliken Tysklands intresse att finna sanningen kring Hess öde verkar än idag vara litet. 30 år efter hans död, 72 år sedan andra världskrigets slut och 76 år sedan Hess flög till England, så verkar det som om man från statligt håll fortfarande vill dra tystnadens slöja över det hela. Ett osmakligt drag för en stat som påstas ge alla människor samma rättigheter.

Oavsett en persons historiska betydelse och påstådda brott har en rättstat skyldigheten att klargöra om en människas liv avslutades genom självmord, eller mord. Att försöka tiga ihjäl historien kring Hess kan och får inte ske i en rättstat.

Den 19. augusti 2017 vill vi därför offentligt framföra kravet att de ännu undangömda dokumenten kring Rudolf Hess död i Berlin-Spandau skall offentliggöras så att sanningen äntligen kommer fram.

Efter 30 år av lögner och propaganda är det nog!

Denna hemsida kommer uppdateras med information om och inför demonstrationen som går under parollen „Mord preskriberas inte! Släpp dokumenten,- rättvisa istället för hämnd!“