Aufruf – Tschechisch

Vražda je jediný zločin, který nelze promlčet

17. srpna 1987 po 46 letech věznění skončil za záhadných okolností život posledního vězně ve věznici čtyř mocností v Berlíně—Spandau. Ten samý den se rozšířila zpráva, že třiadevadesátiletý Rudolf Hess spáchal brzy odpoledne sebevraždu.

Během několika dní spojenecký ředitel věznice přišel se čtyřmi rozdílnými vysvětleními událostí. Každá verze jen zvyšovala pochybnosti o důvěryhodnosti tvrzení o sebevraždě.

Soušasně se rodina zemřelého, s velkou podporou veřejnosti, pokusila vyjasnit konec starého muže ze Spandau. Výsledky tohoto vyšetřování nikdy nemohly být v souladu s teorií o sebevraždě.

Do dnešních dnů nebyla smrt Rudolfa Hesse uspokojivě objasněna. Jedním z důvodů je také retenční období, uvalené Brity na složky vyšetřování. Bez těchto složek nelze ověřit, zda šlo skutečně o sebevraždu, či zakrytí zločinu.

Letošek je rokem třicátého výročí smrti posledního obyvatele Spandau. Současně je i rokem, kdy končí retenční doba oficiálních složek vyšetřování. Konečně se zdá možné vyřešit tento případ bez vlivů propagandy a ústavní cestou.

Znájem spolkové republiky objasnit osud Rudolfa Hesse byl a dodnes je velmi malý. Třicet let po jeho smrti, 72 let od konce druhé světové války a 76 let po jeho letu do Anglie to stále vypadá, že by raději zůstali u ticha, které obestírá tyto události. Nejapný tah od státu, ve kterém jsou všem zaručena stejná práva.

Nehledě na dopad jednotlivce na historii, je ústavní povinností státu vyřešit, zda jeho život skončil vraždou, či sebevraždou. Potlačování tohoto případu není a nesmí být možné v právním státě.

A proto, 19. srpna 2017, chceme veřejně deklarovat náš požadavek na otevření příslušných složek a průkaznou rekonstrukci příčin smrti Rudolfa Hesse v Berlíně—Spandau.

Třicet let propagandy a dohadů stačilo!

Tyto webové stránky budou doplňovat mobilizaci k demonstraci se sloganem: „Vraždu nelze promlčet! – Zpřístupněte složky! – Spravedlnost namísto pomsty!“